แนวคิดภาคเกษตรกรรมแบบ 4.0 หรือ Bioeconomy กำลังเป็นหัวข้อที่ทางภาครัฐหยิบขึ้นมาถกเถียงกันพร้อมกับวางรากฐานเพื่อพัฒนาประเทศโดยใช้เกษตรกรรมเป็นพื้นฐาน แต่เกษตรกรรมนี้จะต้องไม่ใช่เกษตรกรรมแบบเดิมๆ ที่เคยทำมา จะต้องมีการปรับปรุงวิธีการ ใส่เทคโนโลยีลงไปแบบครบวงจรเพื่อให้กลายเป็นประเทศ Bioeconomy ได้อย่างเต็มความสามารถ มาดูกันว่า Bioeconomy มีอะไรบ้าง

Bioenergy

ส่วนแรกของ Bioeconomy ก็คือ Bioenergy หรือก็คือ การเกษตรเพื่อพลังงาน ตอนนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าโลกกำลังประสบปัญหาด้านพลังงานจากฟอสซิลที่กำลังจะหมดไปอย่างไม่ช้านี้ นั่นทำให้ต้องมีพลังงานทางเลือกมาทดแทน ตอนนี้ไทยเราก็กำลังสร้างพลังงานทดแทนจากพืช ไม่ว่าจะเป็นพวกเอทานอล หรือ ไบโอดีเซลสูตรต่างๆ Bioeconomy อาจจะต้องพัฒนาให้ได้มากกว่าอาจจะมีเครื่องมือการสร้างพลังงานจากวัตถุดิบทางด้านเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือนเองได้ในอนาคต

Biochemicals/plastics

หากเรามองไปทางไหนก็จะเห็นพลาสติกอยู่รอบตัวไปหมด ซึ่ง Bioeconomy เองก็จะมีบทบาทต่อเรื่องนี้เช่นกัน พลาสติก หรือ เคมีภัณฑ์ที่ทำจาก Bioeconomy จะต้องราคาถูกลง แต่ทนทานมากขึ้นสามารถทนได้ทั้งร้อน และเย็น ที่สำคัญจะต้องย่อยสลายได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย รวมถึงอาจจะมีการดัดแปลงให้ทำอะไรใหม่ๆ

ได้มากขึ้น อย่างเช่นเอาไปทำถนน หรือ สิ่งก่อสร้างแทนวัสดุแบบเดิมได้

Feed for future

การพัฒนาสายพันธุ์พืชเป็นสิ่งจำเป็นแม้ว่าจะถูกต่อต้านก็ตาม เนื่องจากพืชเองหากไม่พัฒนาสายพันธุ์มันก็เหมือนกับรอวันตายเช่นเดียวกัน Bioeconomy จึงต้องมีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชใหม่เพื่ออนาคตของลูกหลานเรา อย่างเช่น การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้ออกรวงได้มากขึ้น อดทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น หรือจะเป็นมันสำปะหลังที่ให้โปรตีนต่อหน่วยมากขึ้นเป็นต้น

จากการพัฒนาสายพันธุ์ดังกล่าว เราอาจจะผลักดันให้ไทยกลายเป็นแหล่งอาหารของโลก กลายเป็นตลาดโลกที่คอยส่งออกอาหารสด อาหารแห้ง หรือ วัตถุดิบต่างๆ

ไปทั่วโลกเพื่อหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกก็เป็นได้ เชื่อเหอะว่าแม้โลกจะก้าวหน้าไปมากแค่ไหน ยังไงคนเราก็ต้องกินอาหารอยู่ดี หากเราเป็นหนึ่งในตลาดโลกได้คงไม่ต้องบอกเลยว่าจะเป็นอย่างไร

Biopharmas

หนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญ นั่นก็คือ ยารักษาโรค ไทยเรามีพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทุนเดิมแล้วไม่ว่าจะเป็นพืชและสัตว์ สมุนไพรไทยไม่แพ้ใครในโลกเหมือนกัน น่าเสียดายเรานำองค์ความรู้ตรงนี้มาต่อยอดน้อยมาก Bioeconomy จึงต้องมาเข้ามายกระดับสมุนไพรไทยให้กลายเป็น Biopharmas ของโลกให้ได้เช่นเดียวกัน หากเราสามารถผลิตยาที่ทำมาจากสมุนไพร มีเคมีให้น้อยที่สุด รักษาอาการให้หายขาดแบบไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย มันจะเป็นเรื่องดีต่อคนไทยและประชากรโลกแค่ไหน จากแนวคิดเหล่านี้จึงทำให้ Bioeconomy เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องพัฒนา ผลักดันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ได้เร็วที่สุด