การอนุรักษ์พลังงานคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้โลกของเรายังคงหมุนต่อไปได้อย่างปกติสุข ถ้าหากเมื่อใดก็ตามที่พลังงานหมดสิ้นไปจากโลกนี้ผู้ที่จะต้องเสียใจมากที่สุดก็คือมนุษย์เราเองนั่นเพราะทุกวันนี้เราจำเป็นต้องใช้พลังงานในชีวิตประจำวันทุกวินาที นับตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมาจนเข้านอนหากขาดพลังงานไปคนคงอยู่อย่างยากลำบากกันสุดๆ การหาวิธีอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกันให้มากที่สุดเพื่อพลังงานจะได้ยังคงมีใช้กันต่อไปไม่หมดสิ้น มาดูวิธีการอนุรักษ์พลังงานอย่างง่ายๆ ที่ทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง

การอนุรักษ์พลังงานแบบง่ายๆ ใครก็ทำได้

1. ลดการใช้น้ำอย่างไม่จำเป็น – ปกติเวลาที่เราอาบน้ำ แปรงฟัน สระผม ยิ่งเป็นคนที่อาบน้ำกับฝักบัว แปรงฟันกับก๊อกน้ำเรามักชอบเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาโดยหารู้ไม่ว่าน้ำที่เปิดทิ้งนั้นล้วนเป็นการเปลืองพลังงานน้ำด้วยกันทั้งสิ้น วิธีการประหยัดน้ำง่ายๆ มากก็แค่ปิดเมื่อไม่ได้ใช้แล้วพอจะใช้ก็เปิดขึ้นมาใหม่เท่านี้เอง หรือการซักผ้าน้ำสุดท้ายเราสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้โดยไม่ต้องไปเปิดน้ำใหม่ให้สิ้นเปลือง
2. ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ – เข้าใจดีว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเครื่องปรับอากาศเป็นสิ่งสำคัญมากแต่ช่วงเวลาไหนหากเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศไว้ก็ควรปิดเพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานบ้าง เช่น ปิดเครื่องปรับอากาศตอนพักกลางวัน ตั้งเวลาปิดตอนเช้าเพราะช่วงเช้าอากาศจะเย็นสบายอยู่แล้ว เป็นต้น
3. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตามความจำเป็น – หากว่าตรงไหนจำเป็นต้องใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากเป็นช่วงเวลาไม่ได้ใช้ก็ควรปิดให้เรียบร้อยเป็นการอนุรักษ์พลังงานและประหยัดไฟไปในตัว เช่น เปิดทีวีแต่ไม่มีคนดูก็ปิดเสีย, ไฟในห้องน้ำเมื่อใช้เสร็จก็ปิด, พัดลมแกะออกมาล้างเพื่อไม่ให้มอเตอร์ทำงานหนักและกินไฟมากเกินไป เป็นต้น
4. ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาในบ้าน – การลดพลังงานความร้อนจากภายนอกจะทำให้เราลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เยอะมากขึ้น อย่างน้อยๆ ก็คือไม่ต้องเปิดแอร์ตลอดเวลา วิธีการง่ายๆ ก็เช่น การปลูกต้นไม้ในมุมที่พระอาทิตย์ส่องเข้าถึงตัวบ้านเพื่อให้ร่มเงา การทำกันสาด เป็นต้น
5. นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ – ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการหมุนเวียนพลังงานกลับมาใช้ซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะช่วยให้เกิดพลังงานหมุนเวียนไม่เป็นการใช้แต่พลังงานใหม่ๆ อย่างเดียว
วิธีการเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการอนุรักษ์พลังงานแบบง่ายๆ เท่านั้น เชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันพลังงานก็จะอยู่คู่กับโลกของเราไปอีกนานแสนนานอย่างแน่นอน