Bioeconomy คืออะไรและมีอะไรบ้าง

What is Bioeconomy
แนวคิดภาคเกษตรกรรมแบบ 4.0 หรือ Bioeconomy กำลังเป็นหัวข้อที่ทางภาครัฐหยิบขึ้นมาถกเถียงกันพร้อมกับวางรากฐานเพื่อพัฒนาประเทศโดยใช้เกษตรกรรมเป็นพื้นฐาน แต่เกษตรกรรมนี้จะต้องไม่ใช่เกษตรกรรมแบบเดิมๆ ที่เคยทำมา จะต้องมีการปรับปรุงวิธีการ ใส่เทคโนโลยีลงไปแบบครบวงจรเพื่อให้กลายเป็นประเทศ Bioeconomy ได้อย่างเต็มความสามารถ มาดูกันว่า Bioeconomy มีอะไรบ้าง

Bioenergy

ส่วนแรกของ Bioeconomy ก็คือ Bioenergy หรือก็คือ การเกษตรเพื่อพลังงาน ตอนนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าโลกกำลังประสบปัญหาด้านพลังงานจากฟอสซ...
More