Bioeconomy แนวทางเศรษฐกิจไทยสู้เศรษฐกิจโลก

Bioeconomy of the Thai
การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความดุเดือดมากยิ่งขึ้น ทุกคนต่างก็งัดความถนัดของตัวเองออกมาเพื่อส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของตัวเองดีขึ้น ประเทศไทยเองก็กำลังมองหาแนวทางนั้นอยู่ ตอนนี้มีการเริ่มพูดถึงแนวคิดเศรษฐกิจใหม่นั่นคือ Bioeconomy แนวทางเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเป็นอาวุธต่อสู้ในเวทีเศรษฐกิจโลกได้ Bioeconomy คืออะไร คำว่า Bioeconomy เป็นคำใหม่ คำนี้แปลเป็นไทยบัญญัติไว้ว่าเศรษฐกิจชีวภาพ ฟังแล้วอาจจะงงเราขอนิยามเอาไว้ว่าระบบเศรษฐกิจที่ใช้ชีวภาพเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเ...
More