ทางเราสามารถช่วยค้นหาโครงการในโซนยุโรปได้ เนื่องจากเรามีฐานข้อมูลจากองค์กรที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงครอบคลุมการค้นหาได้ทั่วยุโรป